Velkommen til Glassøyet

Foto: Kari Standal

 
Laget på Mac